slovenčina

POTVRDENIE O ZHODNOTENÍ Obstarávateľ zhodnotenia: • BOZ IMEX S.A.S. DI RENATO & C. • RENATO BOZ • VIALE ZUCCHERIFICIO 25 • 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO • ITALY • IT00289500936 Zhodnotiteľ: • AUTOVRAKOVISKO s.r.o. • PRIEMYSELNÁ 2721/11 • 900 27 BERNOLÁKOVO • SLOVAKIA • IČO: 35 686 375 • SK2020905909 • Mgr. Róbert Varga - konateľ Spoločnosť AUTOVRAKOVISKO s.r.o. potvrdzuje, že pre obstarávateľa zhodnotila nasledujúci odpad: 04 02 22 – odpad zo spracovaných textilných vlákien (O) a to na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva č. OU-GA-OSZP-2020/001706/OH zo dňa 04.02.2020. Za obdobie: 19.2.2020 – 15.5.2020 Spôsob zhodnotenia: R12 Množstvo: 243 490 kg Zhodnotené dňa: 20.5.2020 ...................................................................... Mgr. Róbert Varga konateľ V Bernolákove, dňa 20.5.2020

angličtina

CERTIFICATE OF ASSESSMENT Reviewer: • BOZ IMEX S.A.S. DI RENATO & C. • RENATO BOZ • VIALE ZUCCHERIFICIO 25 • 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO • ITALY • IT00289500936 Zhodnotiteľ: • AUTOVRAKOVISKO s.r.o. • INDUSTRIAL 2721/11 • 900 27 BERNOLÁKOVO • SLOVAKIA • ID: 35 686 375 • SK2020905909 • Mgr. Róbert Varga - manager         The company AUTOVRAKOVISKO s.r.o. confirms that it has recovered the following waste for the contracting authority: 04 02 22 - wastes from processed textile fibers (O) based on a valid decision of the District Office Galanta, Department of Environmental Care, Waste Management Section no. OU-GA-OSZP-2020/001706 / OH dated 04.02.2020. For the period: 19.2.2020 - 15.5.2020 Method of recovery: R12 Amount: 243,490 kg Reviewed on: 20.5.2020                                                                                                   .................................................. .................... Mgr.Robert Varga executive manager In Bernolákov, on 20.5.2020

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)