slovenčina

Dobré ráno Oliver Ako sa máš ? Veľmi ma potešilo, že si sa ozval. Ako sme sa už predtým komunikovali určite by sme chceli v budúcnosti svôj vlastný projekt od vašej firmy. Stále čakáme na schválenie Frreistellungu. Dúfame, že v najbližších dvoch týždňoch už bude všetko vybavené. Samozrejme, že mám záujem robiť stavby vedúceho na vašej stavbe v Auguste ale najradšej by som bol, keby môžem zapojiť do tejto stavby aj svojich ľudí, pretože vedia o tejto konštrukcii a systéme práce všetko a mám na nich spoľahnutie. Chcel som sa opýtať, či Vás partner zo Slovenska je Dušan Uškovič ? Budem čakať na tvoju odpoveď.

angličtina

Good morning Oliver How are u ? I was very pleased that you answered. As we communicated before, we would definitely like our own project from your company in the future. We are still waiting for the approval of the Frreistellung. We hope that everything will be equipped in the next two weeks. Of course, I am interested in doing the construction of the manager on your construction site in August, but I would prefer if I could involve my people in this construction as well, because they know everything about this construction and work system and I have confidence in them. I wanted to ask if your partner from Slovakia is Dušan Uškovič? I will wait for your answer.

Prekladacviet.com | Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)